संकेतस्थळ माहिती व्यवस्थापक

 

ई-मेल: webadmin@mahagst.gov.in

अस्वीकरण:-

ई-सेवांशी संबंधित कोणत्याही  समस्यांसाठी पुढील दुव्यांचा वापर करावा.

https://mahagst.gov.in/en/may-i-help-you

 

आवाहन:-

सर्व ई-सेवांशी संबंधित समस्यांसाठी मदत कक्षाकडे (हेल्पडेस्क)सेवा विनंती नोंदवावी .याबाबत संकेत माहिती व्यवस्थापकांशी संपर्क करू नये.