जीएसटी नावनोंदणी (V.०.१) फेज १ ते १५ मध्ये अंतर्भूत केलेल्या व्यापाऱ्यांची यादी