जीएसटी पोर्टलवर स्थलांतरण/नावनोंदणी मधील प्रमाणीकरण त्रुटी दूर करण्याच्या पद्धती